Lämna en öppen ansökan

Vårt expanderande företag har plats för kompetenta medarbetare. Lämna gärna en öppen ansökan om försäljningsuppgifter inom business-to-business, expertuppgifter eller tekniska uppgifter. Din ansökan behandlas konfidentiellt.

Sänd in en öppen ansökan med kontaktinformation och CV per e-post på adressen jobs@canorama.fi.

Eventuellt kontaktar vi just dig när vi behöver fler kompetenta medarbetare!