Hantera

Canoramas IT-tjänst svarar för antingen en avtalad del av eller hela IT-miljön hos en kund. Canorama projekterar och utvecklar IT-miljön i samråd med kunden. Genom Canoramas IT-tjänst kan kunden vara säker på att IT-miljön är ändamålsenlig och att den utvecklas förnuftigt och behärskat.

    
Case: Vieskan elementti Oy

Vieskan elementti Oy i Alavieska har tillverkat träelement för egnahemshus, hallar och radhus i mer än 40 år.

"Vi har samarbetat med Canorama inom flera IT- och kontorsarbetsområden i mer än tio år. Vi ansåg att Canorama var en så tillförlitlig samarbetspartner att Canorama sedan 2010 har fått sköta underhållet och utvecklingen av alla våra IT-system. Tack vare det kan vi fokusera på de planerings- och produktionsuppgifter som är väsentliga för oss."

Johanna Rautakoski, verkställande direktör, Vieskan elementti Oy