Lagra

Canoramas lösning för lagring utgör en intelligent del av kundens informationshantering. De sparade dokumenten förs direkt in i ärendehanteringssystemen – lätt och snabbt. Canoramas lösningar för lagring och skanning ger garanterad informationssäkerhet och integrerar informationen i kundens informationssystem.

 

Case: Best-Hall Oy

Best-Hall är ledande i fråga om produktutveckling och kvalitet när det gäller byggande av hallar med fackverkskonstruktion i stål. Sedan 1975 har Best-Hall levererat omkring 4 000 lager-, industri- och sporthallar både till Finland och utomlands.

"Canorama har hos oss genomfört en lagrings- och skanningslösning som är anpassad efter vår krävande produktionskedja. Med hjälp av den är projektdokumenten alltid uppdaterade och hittas när de behövs. Det viktigaste dokumentet är orderbekräftelsen, som innehåller affärsinformation, teknisk dokumentation och konstruktionsritningar. Tack vare Canoramas koncept har vår verksamhet blivit betydligt effektivare."

Mats Holm, ekonomichef, Best-Hall Oy