Publicera

Alla organisationer publicerar intern och extern information. Canoramas intranät- och extranätkoncept innefattar ett publikationssystem som har integrerats i informationshanteringen. Tack vare detta kan kunden enkelt och snabbt publicera information för de interna respektive externa kommunikationsbehoven.

    

Case: Steel-Kamet Oy

Steel-Kamet Oy är Nordens ledande företag inom utveckling, planering och uppbyggnad av system för betongtillverkning. Steel-Kamet Oy har specialiserat sig på planering och genomförande av krävande investeringsprojekt inom betong- och processindustrin. Sakkunskapen grundar sig på tiotals år av erfarenhet inom planering, produktion och användning av effektiva, tekniskt optimerade betongfabriker och materialbehandlingssystem.

"Det intranätsystem som vi har byggt upp tillsammans med Canorama har betydligt förbättrat den interna kommunikationen. Alla kan läsa våra meddelanden, och en snabbtitt ger besked om vem som är på plats. Den som är på arbetsresa ser genast vad som ska åtgärdas."

Minna Lemponen, ekonomichef, Steel-Kamet Oy