Skriva ut

Låt inte verktygen hämma din kreativitet. Med hjälp av Canoramas lösningar blir det som känns omöjligt att publicera möjligt.  Vi hjälper dig att ge ditt budskap liv oberoende av om det gäller utskrifter, digitalt tryck eller 3D-utskrifter.

  

Case: Kajana yrkeshögskola

Kajana yrkeshögskola med sina cirka 2 000 studerande och 220 sakkunniga har starkt profilerat sig på regional utveckling. Det regionala utvecklingsarbetet bygger dels på multidisciplinär utbildning utgående från de regionala behoven och dels på forskning, utveckling och innovationsverksamhet med utgångspunkt i de strategiska insatsområdena i regionen.

"Canorama har byggt upp ett täckande utskriftshanteringssystem för oss. Tack vare detta har skrivarnas användbarhet och informationssäkerheten förbättrats samtidigt som administrationen och underhållet har underlättats. Genom systemet kan vi kontrollera utskriftskostnaderna och projektallokera dem liksom upprätthålla utskriftssaldon för studerandena. Canoramas utskriftshantering har gett oss stora årliga inbesparningar""

Merja Mäkinen, förvaltnings- och ekonomidirektör,Kajana yrkeshögskola

 

    

 

Case: Kirjapaino A. Välikangas Oy

Kirjapaino Antti Välikangas Oy i Karleby är ett mångsidigt tryckerihus med full service. Välikangas verksamhet har grundat sig på en omfattande maskinpark och gedigen kompetens allt sedan 1974. Tryckeriet har samarbetat med Canorama från och med 1987.

"Jag skulle vilja påstå att vi stod i spetsen för utvecklingen när vi skaffade vår första digitala tryckpress av märket Canon år 1987. Vi har alltid velat erbjuda våra kunder mångsidiga och högklassiga trycktjänster. Också därför vill vi hålla fast vid samma märke och samarbetspartner. Samarbetet med Canorama har fungerat lika säkert som tryckeriets gamla Heidelberg!"

Antti Välikangas, verkställande direktör, Kirjapaino A. Välikangas Oy