Söka

Canorama erbjuder system för centraliserad informationslagring så att dokumenten hittas lätt och snabbt också efter flera år. Vårt system tillgodoser behoven vid såväl långvarig arkivering som daglig dokumenthantering, och dessutom uppfylls myndighetskraven.

    

Case: KWH Plast Ltd.

KWH Plast Ltd, som ingår i KWH-koncernen, är en ledande tillverkare av plastfolier och -filmer. KWH Plasts skräddarsydda produkter används över hela världen av företag som producerar livsmedel, livsmedelsförpackningar och etiketter.

"Tack vare de lösningar som Canorama har tagit fram hittar vi rätt dokument på rätt plats vid rätt tidpunkt. Dokumenteringen är synnerligen viktig, eftersom våra produkter används inom livsmedelsindustrin. Canoramas koncept utnyttjas av hela vår administration: ledningsgruppen, försäljningen, utvecklingsfunktionen, informationstekniken och produktionen. Tack vare koncepten har KWH Plast betydligt effektiviserat sina processer."

Svante Lundqvist, business controller, KWH Plast Ltd.