Tjänster

Vårt viktigaste mål är att kunderna är nöjda och har förtroende för oss. Canorama satsar mycket och fortlöpande på medarbetarnas yrkeskompetens, välfungerande tjänster och flexibilitet. Canorama har ett brett servicenätverk och utbildar medarbetarna i såväl nya produkters och lösningars tekniska egenskaper som deras användningsmöjligheter och nyttoegenskaper. Vår professionella och effektiva betjäning utgör grunden för kundernas förtroende och belåtenhet.

 

INSTALLATIONSTJÄNST

Slipp bekymret och låt oss ta hand om installationen. Canoramas experter låter dig fokusera på det väsentliga.

UNDERHÅLL OCH SUPPORT

Med Canorama är du inte ensam ens i problemsituationer. Vi kommer till dig, fysiskt eller virtuellt.

EXPERTER

Våra experter finns till hands för lägesanalys, konsultering, planering och driftsättning.

MAESTRO

Oberoende av om det gäller periodiskt underhåll, uppdatering eller byte av slitdelar, Maestro vet det.

LIVSCYKELSTJÄNSTER

Apparaternas livscykel och miljöfrågorna beaktas före inköp enligt principerna för hållbar utveckling.

FINANSIERINGSTJÄNSTER

Om du inte vill att en investering aktiveras i balansräkningen kan vi erbjuda ett brett spektrum av konkurrenskraftiga finansieringsalternativ.

DRIFTSÄTTNING

Tjänsterna har utformats så att det är lätt att övergå till en ny miljö.

ADMINISTRATIONSTJÄNSTER

Vi erbjuder administrationstjänster för utskrift och informationshantering för att optimera produktiviteten.