EU:n tietosuoja-asetus tulee – varaa riittävästi aikaa valmistautumiseen

Kello käy ja aikaraja EU:n tietoturva-asetuksen soveltamiselle lähestyy vääjäämättä. Kriittinen päivämäärä on 25.5.2018. Siitä lähtien henkilötietojen käsittelyn on oltava uuden tietosuoja-asetuksen mukaista.

Muutos on merkittävä, ja se koskee EU:ssa kaikkia niitä yrityksiä, jotka käsittelevät EU-henkilön tietoja.

Asetuksella vahvistetaan säännöt ihmisten suojelulle henkilötietojen käsittelyssä. Lisäksi se suojelee ihmisten perusoikeuksia ja heidän oikeuttaan henkilötietojen suojaan.

Asetusta sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn asiakirjan koko elinkaaren aikana.

"Yritysjohto mukaan alusta saakka"

Canoramalta löytyvät ratkaisut myös tietosuoja-asetuksen mukanaan tuomiin velvoitteisiin. Asioiden kuntoon saattamisessa ei kuitenkaan kannata aikailla.

- Prosessit ovat työläitä ja niiden läpikäyminen vaatii aikaa. Siksi valmistautuminen on syytä aloittaa riittävän ajoissa. Asiat sujuvasti joustavasti silloin, kun yritysjohto on mukana alusta alkaen, sanoo Canoraman strategiatiimin vetäjä Kim-Johan Hiltunen.

Asiakkaiden kannattaa hänen mukaansa ottaa yhteyttä Canoraman vastaavaan myyjään.

- Ensimmäiseksi teemme asiakasyritykselle kevyen kartoituksen siitä, mitä tietosuoja-asetuksen velvoitteet tarkoittavat asiakkaan tapauksessa. Sen jälkeen suoritamme auditoinnin ja annamme ratkaisuehdotuksen toimenpiteistä, jotka asiakkaan pitää tehdä, jotta lopputulos on asetuksen mukainen, Hiltunen kertoo.