Ympäristöpolitiikka

Me Oy Canorama Ab:ssä haluamme osaltamme tuntea vastuumme ympäristön huomioimisesta osana vastuullista liiketoimintaa. Tiedostamme toimintamme ympäristövaikutukset ja pyrimme kehittämään toimintaamme jatkuvasti ympäristöystävällisempään suuntaan.
 

Oy Canorama Ab:n ympäristöperuskirja

Oy Canorama Ab:n ympäristöperuskirja pohjautuu Canon Oy:n laatimaan kestävän kehityksen ohjelmaan. Se kattaa koko Canoraman liiketoiminnan ja sen aiheuttamat ympäristövaikutukset toimialueellamme.
 

Kyosei-yritysfilosofia (elää ja työskennellä yhteiseksi hyväksi)

Tavoitteenamme on oman yrityksemme menestyksen rinnalla Canoraman asiakasyritysten ja yhteistyökumppaneiden hyvinvoinnin edistäminen.
 

Ympäristölupaus

Säästämme ympäristöä luonnonvarojen mahdollisimman tehokkaalla käytöllä ja autamme osaltamme sellaisen yhteiskunnan aikaansaamisessa, joka ottaa huomioon kestävän kehityksen periaatteen.
 

Ympäristölupauksen perusperiaatteet

Huomioimme sopusoinnun ekologisten ja taloudellisten etujen välillä kaikessa liiketoiminnassamme. Tarjoamme tuotteita, joiden taustalla ovat luonnonvarojen säästämiseen tähtäävät innovaatiot.
 

Ympäristölupauksen perusperiaatteiden toteutumista tuemme seuraavasti:

 • Ylläpidämme ja kehitämme ympäristöjärjestelmäämme, joka on suunniteltu toimintamme jatkuvaan parantamiseen.
 • Parannamme henkilökuntamme ja yhteistyökumppaniemme ympäristötietoisuutta ja kannustamme heitä ympäristömyönteiseen toimintaan.
 • Hankinnoissa suosimme materiaaleja, tuotteita ja palveluita, joiden ympäristörasitus on vähäisin.
 • Noudatamme kaikessa toiminnassamme kansallista ympäristölainsäädäntöä, paikallisia viranomaisohjeita ja Canon Oy:n asettamia ympäristövaatimuksia.
 • Edistämme mahdollisuuksiemme mukaan ympäristönsuojelua säästämällä luonnonvaroja ja torjumalla kaiken sellaisen toiminnan, joka muodostaa uhan ympäristölle tai ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle.
 • Huolehdimme elinkaaren loppuvaiheessa olevien Canon-tuotteiden keräyksestä ja kierrätyksestä.
 • Ylläpidämme läheisiä suhteita julkiseen valtaan, ympäröivään yhteisöön ja muihin sidosryhmiin ja viestimme avoimesti Canonin kestävän kehityksen ohjelmasta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä.

Canorama ja ympäristö

Olemme rakentaneet ympäristöjärjestelmän, jolla on ISO 14001 -sertifikaatti. Haluamme kehittää liiketoimintaamme kestävällä tavalla. Huomioimme ympäristöasiat kaikessa käytännön toiminnassamme.

Yrityksen toimipaikkojen määrä on 12, joista seritifioinnin piiriin kuuluu yhdeksän. Helsinki, Hämeenlinna ja Kauhajoki on tarkoitus sertifioida vuoden 2017 aikana.

Päämääriämme ovat:

 • Vähentää sähkönkulutustamme
 • Huomioida käyttämiemme kemikaalien ympäristöystävällisyys
 • Vähentää paperinkulutustamme
 • Kehittää edelleen toimintamme ympäristömyönteisyyttä

Canoramalle on tärkeää, että henkilökuntamme viihtyy työssään. Lisääntynyt huomio ympäristöasioihin tukee myös tätä tavoitettamme. Tehostunut jätelajittelu, toimintaohjeet työturvallisuuden parantamiseksi ja henkilöstön ympäristötietoisuuden lisääminen ovat esimerkkejä niistä keinoista, joilla luomme yhä turvallisemman ja viihtyisämmän työympäristön.

Toivomme, että ympäristömyönteinen toimintatapamme hyödyttää myös Teitä. Tarjoamamme tuotteet ja palvelut on kehitetty siten, että olemme mukana edistämässä luonnonvarojen pitkäaikaista saatavuutta. Kaikkien yhteinen panos on tarpeen, jotta myös tulevaisuudessa voimme nauttia puhtaasta ympäristöstä.

Kannustamme myös Teitä huomioimaan ympäristöasiat osana omaa toimintaanne. Tekemällä yhteistyötä meidän kanssamme voitte varmistua, että olette mukana tässä meille kaikille tärkeässä yhteisessä projektissa.