Professionell utskrift

Med professionella utskriftning Canon och Océ FoU samarbete ger tillgång till den senaste tekniken.

Läs mer

Oy Canorama Ab

Vi har specialiserat oss på kontorsarbetsflöden samt kontorens behov av hantering, lagring och distribution av information. Vår verksamhet grundar sig på kundnära god betjäning och hög yrkeskompetens.

Utöver arbetsflödena utgör dataströmmen och själva informationshanteringen en krävande uppgift, som är av essentiell betydelse och en viktig kostnadsfaktor i alla organisationers verksamhet. Canorama producerar, underhåller och utvecklar system som förbättrar kundernas konkurrenskraft och tillåter dem att optimalt fokusera på sin egen kärnverksamhet.